Dragan Jelavić rođen 07.04.1965. godine u malom selu Ravča kod Vrgorca gdje završava osnovnu i srednju ekonomsku školu. Na Filozofskom fakultetu u Splitu, Studij Likovnog odgoja i likovnih umjetnosti diplomirao 1989. godine.
Već od 1986. godine aktivnije se bavi slikarstvom te iste godine ima i prvu samostalnu izložbu. Od tada do danas izlaže na više desetaka samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, te na brojnim grupnim izložbama.
Duže vrijeme bavi se i grafičkim dizajnom. Redovan je član HDLU Zadar.