od 1986.

crtao sami slikao i neke face, velike i male al meni drage...

davor jović
davor jović
moj otac mate jelavić
moj otac mate jelavić
fra jure radić
fra jure radić
tin
tin
ja prije dvadesetak godina
ja prije dvadesetak godina
tin
tin
ivan pavao II
ivan pavao II
kiki
kiki
dino
dino